DUURZAAM BEWIND respecteert de privacy van haar cliënten. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Onze werkwijze is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van gegevens:
De door cliënten aan DUURZAAM BEWIND verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden die nodig zijn om het bewind te kunnen uitvoeren. Hiertoe kunnen gegevens gedeeld worden met derden. De door DUURZAAM BEWIND ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van cliënt gegevens te respecteren en zich te houden aan de AVG.
Cliënten geven bij aanvang van het bewind (vanaf 1-4-2018) toestemming tot het gebruik van de gegevens middels ondertekening van een formulier.
Gegevens worden verwerkt in software van Piekoo. Cliënten kunnen ook toegang hebben tot deze gegevens middels het inloggen via een beveiligde gedeelte op onze website. Met Piekoo is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevensopslag:
DUURZAAM BEWIND bewaart digitaal in een beveiligde omgeving.
Als cliënten gegevens aan willen passen, in willen zien of laten verwijderen dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij DUURZAAM BEWIND. Gegevens worden digitaal opgeslagen op een beveiligde omgeving van Synology.

Bewaartermijnen:
De bewaartermijn van het dossier is conform de wettelijke vereisten hieromtrent.
Als het bewind wordt overgedragen aan een andere bewindvoerder of cliënt zelf dan zal bij overdracht het volledige dossier worden afgesloten en overgedragen.