Missie
Met het oog op de lange termijn wil Duurzaam Bewind de financiële situatie van zijn cliënten stabiliseren en waar mogelijk toewerken naar een verbeterde (financiële) levenskwaliteit.

Visie
Financiële rust creëren is de passie van Duurzaam Bewind. Door middel van het creëren van financiële rust bij anderen wil Duurzaam Bewind bijdragen aan verbeterde levenskwaliteit van personen die zelf niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Duurzaam Bewind wil ontzorgen door inkomsten te optimaliseren, uitgaven te minimaliseren en eventueel flankerende hulp in te schakelen. Hierbij kijkt Duurzaam Bewind altijd naar de lange termijn.