Als u beschermingsbewind wilt aanvragen gaan daar een aantal stappen aan vooraf. Hieronder staat beschreven hoe Duurzaam Bewind werkt.

Aanmelding
Als eerste zult u bij Duurzaam Bewind een verzoek moeten indienen om aangenomen te kunnen worden als cliënt. Dat kan zowel telefonisch als per mail.
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor beschermingsbewind vragen wij u uw rekeningafschriften van de laatste drie maanden aan ons toe te sturen. Hierna voeren wij een intake gesprek met u. Als blijkt dat wij u verder kunnen helpen gaan wij samen met u een verzoek indienen bij de rechtbank tot onderbewindstelling.

Begin en taken Duurzaam Bewind
Hierna kan het beschermingsbewind gaan beginnen. Wat gaat Duurzaam Bewind doen?

 • We maken een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen. Dit heet ook wel de boedelbeschrijving.
 • Wij vragen bij uw gemeente bijzondere bijstand  aan om uw kosten voor Duurzaam Bewind mee te kunnen betalen.
 • Ook openen wij voor u een beheerrekening en eventueel een leef- en spaarrekening bij de ING Bank.
 • Indien er sprake is van niet-problematische schulden gaat Duurzaam Bewind met de schuldeisers kijken naar een eventuele oplossing.
 • Is er wel sprake van problematische schulden? Dan zal Duurzaam Bewind u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstantie of naar een wettelijk schuldtraject (WSNP).
 • We regelen dat de organisatie waarvan de klant het inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening stort. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige post naar Duurzaam Bewind sturen.  Duurzaam Bewind verzorgt voortaan dat uw vaste lasten van uw beheerrekening worden betaald.
 • We regelen dat u leefgeld ontvangt voor uw dagelijkse onderhoud.
 • We verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Box 1.
 • We vragen subsidies ( bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan.
 • We regelen uw verzekeringen en declaraties.
 • De klant ontvangt periodiek rekeningafschriften, zodat de klant weet wat er speelt.
 • We leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter
  Wat verwacht Duurzaam Bewind van de klant?
 • Dat de klant in alle open- en eerlijkheid medewerking verleent aan Duurzaam Bewind.
 • Dat de klant (relevante) post doorstuurt naar Duurzaam Bewind.

Duur en beëindiging van beschermingsbewind
In principe duurt het beschermingsbewind levenslang. Spreekt de rechter het bewind uit voor een bepaalde periode? Dan eindigt het bewind na deze termijn. Het bewind kan ook ophouden zodra daartoe door de bewindvoerder of de onderbewindgestelde een verzoek indient bij de rechtbank. De kantonrechter kan dit goedkeuren. Het bewind houdt ook op zodra de cliënt overlijdt. Bij einde van het bewind maakt de kantonrechter daartoe een beschikking op. Stapt u over naar een andere bewindvoerder? Dan zorgen wij ervoor dat ons opgebouwde dossier naar uw nieuwe bewindvoerder gaat.