Hier vindt u informatie over de tarieven die Duurzaam Bewind hanteert. Deze tarieven zijn vastgesteld door de wetgever. Meer informatie daaromtrent vindt u hier

Bijzondere Bijstand om kosten bewindvoering mee te betalen
Wanneer uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering door middel van bijzonder bijstand. Dat vraagt Duurzaam Bewind voor u aan. In dat geval maakt u zelf geen kosten voor de onderbewindstelling.

Daarnaast brengt de rechtbank bij de aanvraag voor bewindvoering € 86,00 griffiiekosten in rekening. Deze kosten komen in de meeste gevallen ook in aanmerking voor vergoeding vanuit bijzondere bijstand, indien u aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Kunt u deze kosten niet betalen? Neem dan contact op met uw bewindvoerder!