Indien u een klacht wil indienen over Duurzaam Bewind of de werkwijze van Duurzaam Bewind verwijzen wij u naar ons klachtenreglement.
Deze kunt u downloaden door hier te klikken .

Duurzaam Bewind streeft ernaar om zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen met een inhoudelijke reactie te komen.